Företagsregistret

Sök

Nyheter
Företagsföreningen för alla gränsföretag

Till föreningen Gränsföretagarna är ca 80 -100 små och medelstora företag i Haparanda anslutna. Föreningen arbetar med frågor som är i alla småföretags intressen. Hit hör framförallt riktad gemensam marknadsföring, koordinera och samordna kampanjer, tillhandahålla kanslifunktion och gemensamma möteslokaler för företagen.


Mer information om:
Våra tjänster
Vår målsättning
Vår verksamhet
Adress och information
Kontaktperson: Ann-Charlotte Bucht
Adress: Storgatan 80
Postadress: 953 31 HAPARANDA
Telefon: 0922-14510
E-post: kansli@gransforetagarna.se
Se även adresslistan
Hemsida: http://www.gransforetagarna.se.
Personal: Vår adresslista
Dokumentarkiv: Dokumentarkiv
Presentation: Gränsföretagarna är en företagarförening bestående av företag vid gränsen Haparanda/Torneå
Sidan har visats 1429 gånger i år och 1934 tidigare år

Besök Haparanda Open Line eller andra företag på orten


© 1998-2015 UNC, kontakta webmaster

Administrationsmeny


 
 Upp igen
 
UNC

Sök

Hjälp